ร่วมกิจกรรมดำนา แปลงนาของหนู ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี ๒๕๖๑

S 17113104

    วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายถาวร พั่วพันธ์  และคณะ ร่วมกิจกรรมดำนา แปลงนาของหนู ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี ๒๕๖๑ กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านดอนชี ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวนคณะครู และนักเรียน ๕๓ ราย

S__17113098.jpg S__17113099.jpg S__17113100.jpg

S__17113101.jpg S__17113102.jpg S__17113103.jpg

S__17113104.jpg