ร่วมกิจกรรมดำนา แปลงนาของหนู ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี ๒๕๖๑

S 17113104

    วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายถาวร พั่วพันธ์  และคณะ ร่วมกิจกรรมดำนา แปลงนาของหนู ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี ๒๕๖๑ กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านดอนชี ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวนคณะครู และนักเรียน ๕๓ ราย