ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

 6

     เมื่อ วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๙ น.  ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี  นายธวัทชัย พรหมรักษา รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ได้ร่วมกันจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี