ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีติดตามสำรวจพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดอำนาจเจริญ

S 1195774

     เมื่อระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 สิงหาคม 2561 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้นางสาวสุดา ศรีโปฎกและคณะ เดินทางไปสำรวจและให้กำลังใจพื้นที่ของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ ในเบื้องต้นที่ทำการสำรวจ ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 21 ราย  พื้นที่ประมาณ 60 ไร่  ได้แจ้งการดำเนินการให้กับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทราบในเบื้องต้นแล้ว 

     ในส่วนของการสำรวจพื้นที่ศูนย์ฯมีแผนที่จะติดตาม ตามที่ดาวเทียม Gistda รายงานสถานการณ์น้ำท่วมต่อไป