ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวในงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย

1

     เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่เป็นผลสำเร็จจากโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวครบวงจร และ ผลสำเร็จของผลงานกรมการข้าวด้านอื่นๆ โดยมีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ 500 คน

     ในโอกาสนี้ ศูนย์ฯได้มอบหมายให้ นางกฤษณา สุดทะสาร นักวิชาการชำนาญการพิเศษ และคณะ นำผลิตภัณฑ์ขนมดอกจอกธัญพืชจากข้าว กข75 ไปร่วมจัดนิทรรศการ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก และได้มอบหมายให้ น.ส.สุดา ศรีโปฏก เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดชุดนิทรรศการศุนย์บริการชาวนาโดยนำรถโมบายยูนิคร่วมงานในครั้งนี้ด้วย