ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

S 1687592

     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น.นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้คณะทำงานชุดปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ นำบุคลากรร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ (5 มิถุนายน) บริเวณอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ต้นไม้ที่ปลูกได้แก่ ทองกวาว, กัลปพฤกษ์ และอินทนิล อย่างละ 100 ต้น และปลูกหญ้าแฝกจำนวน 5,000 ต้น โดยได้รับความอนุเคราะห์ต้นไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุบลราชธานี และหญ้าแฝกจากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ในโอบุคลากรศูนย์ได้ร่วมมือเป็นอย่างดี ถึงเวลา 16.30 น.จึงแล้วเสร็จ