พัฒนาศูนย์ฯ

     206316

     เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้นำบุคลากร ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดคลองส่งน้ำบริเวณแปลงทดลองของงานวิจัยและงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ระยะทาง ประมาณ 1500 เมตร จนแล้วเสร็จเวลา 15.00 น โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรภายในศูนย์จนสำเร็จตามวัตถุประสงค์

11398.jpg 195041.jpg 195043.jpg

195045.jpg 195046.jpg 195047.jpg

206258.jpg 206262.jpg 206266.jpg

206270.jpg 206284.jpg 206289.jpg

206292.jpg 206298.jpg 206311.jpg

206314.jpg 206316.jpg 206408.jpg

206410.jpg 206425.jpg 206436.jpg

206437.jpg 206438.jpg 206447.jpg

206449.jpg 206450.jpg 206451.jpg

206497.jpg 206498.jpg 206499.jpg

206501.jpg 206502.jpg _180605_0067.jpg

_180605_0069.jpg _180605_0070.jpg _180605_0071.jpg

_180605_0072.jpg _180605_0073.jpg _180605_0074.jpg

_180605_0075.jpg _180605_0077.jpg _180605_0078.jpg

_180605_0079.jpg _180605_0082.jpg _180605_0088.jpg

_180605_0089.jpg _180605_0090.jpg _180605_0091.jpg

_180605_0092.jpg _180605_0093.jpg _180605_0094.jpg

_180605_0095.jpg _180605_0096.jpg _180605_0099.jpg

_180605_0101.jpg _180605_0102.jpg _180605_0103.jpg

_180605_0104.jpg _180605_0106.jpg _180605_0107.jpg

_180605_0108.jpg _180605_0109.jpg _180605_0110.jpg

_180605_0111.jpg _180605_0112.jpg _180605_0113.jpg

_180605_0114.jpg _180605_0115.jpg _180605_0116.jpg

_180605_0117.jpg _180605_0118.jpg _180605_0120.jpg

_180605_0123.jpg _180605_0126.jpg _180605_0128.jpg

_180605_0131.jpg _180605_0133.jpg _180605_0134.jpg

_180605_0136.jpg _180605_0137.jpg _180605_0138.jpg

_180605_0141.jpg _180605_0143.jpg _180605_0144.jpg

_180605_0145.jpg _180605_0146.jpg _180605_0147.jpg

_180605_0149.jpg _180605_0150.jpg