พัฒนาศูนย์ฯ

     206316

     เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้นำบุคลากร ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดคลองส่งน้ำบริเวณแปลงทดลองของงานวิจัยและงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ระยะทาง ประมาณ 1500 เมตร จนแล้วเสร็จเวลา 15.00 น โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรภายในศูนย์จนสำเร็จตามวัตถุประสงค์