เจ้าหน้าที่และบุคลากรศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี บริจาคโลหิต

 180605 0013

     เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 บุคลากรศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ตั้งแต่เวลา 09.00 น ถึง 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 25 ราย