โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน การทำสบู่และโลชั่นน้ำมันรำข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

     130758

     เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นางสาวกาญณิกา วงศาสนธิ์ ครูโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ได้นำตัวแทนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด 16 คน เข้ามาศึกษาดูงานวิธีการทำสบู่และโลชั่นจากน้ำมันรำข้าว โดยมี น.ส.จิตติมา วงษ์หนองหว้า นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะทำงาน ให้การต้อนรับ และสาธิตการทำสบู่ – โลชั่นจากน้ำมันรำข้าว ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึงเวลา 15.30 จึงเดินทางกลับ