ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

19760

     เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 07.50 น. นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวและคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี โดย นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการกองวิจัยฯได้ร่วมเคารพธงชาติ และกล่าวให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ด้วย หลังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดย นางกฤษณา สุดทะสาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้นำชมห้องปฏิบัติการต่างๆ

เวลา 09.00น. ได้พบปะ ให้แนวทางและข้อคิดในการทำงานกับคณะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนักวิชาการที่มาร่วมประชุมคณะกรรมการวิจัยกลุ่มศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมสุขี

จนถึงเวลา 09.30 น. จึงเดินทางกลับ