นายกฤษณะพงศ์ ศรีพงศ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานทอดผ้าป่าฯ

S 745475

     เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 นายกฤษณะพงศ์ ศรีพงศ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ได้เป็นประธานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสครบรอบ 95 ปีของโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหมากเขียบ ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ เพื่อสมทบทุนพัฒนาการศึกษา อาคารสถานที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ครูและเกษตรกร ร่วมงานประมาณ 100 ท่าน ในส่วนของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และ นายธวัทชัย พรหมรักษา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

     ในการทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าฯในครั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทั้งสิ้น 183,929 บาท และได้มอบปัจจัยทั้งหมดให้กับโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว