ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ

1128151

     วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายฉัตรชัย ศรีเฉลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนภาคประชาชน กลุ่มเกษตรกร ธกส. สาขาอำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และแผนปฏิบัติการสินค้าเกษตร   โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสิริรัฐ ชุมอุปการ) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3