พิธีเปิดงาน Yasothon Organic Fair 2018

1085935

     เมื่อวันนี้ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Yasothon Organic Fair 2018 โดยนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ในส่วนของกรมการข้าว นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตพื้นที่ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ รวมถึง ประชาชนชาวจังหวัดยโสธรและจังหวัดใกล้เคียง กว่า 700 คน ร่วมต้อนรับ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้มีเวทีเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย

     หลังจากเสร็จจากการเสวนา ประธานพร้อมคณะ ได้เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และจังหวัดศีรษะเกส) เสร็จแล้วเดินชมนิทรรศการเกษตรอินทรีย์ของหน่วยงานราชการ เกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร รวมไปถึง กลุ่มเครือข่ายคนกล้าคืนถิ่น (YFC) จังหวัดยโสธร ณ บริเวณสวนสาธารณะ บุ่งน้อย -บุ่งใหญ่ (ภายในงานสถาปนาจังหวัดยโสธร) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร