ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับนักศึกษาชั้นปี 2 และอาจารย์ผู้ดูแลจาก มหาวิทยาลัย Tottori university

S 1318927

     เมื่อวันที่ 17ก.พ. 2561 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับนักศึกษาชั้นปี และอาจารย์ผู้ดูแลจาก มหาวิทยาลัย Tottori university จำนวน 12 คน (นศ.ชั้นปี 2 จำนวน 10 คน อาจารย์ และ ผู้ช่วย จำนวน คน รวมทั้งหมดจำนวน 12คน) มาเรียนรู้และฝึกงานเรื่องข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 17-27 ก.พ.2561 ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ คณะศิลปศาตร์ ภาคภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดส่งนักศึกษา มาช่วยเป็นล่ามให้กับนักศึกษาจากญี่ปุ่น ตั้งวันที่ 19-22 กพ. 2561 นี้