พิธีมอบนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประกาศนโยบายสาธารณะวาระเมืองเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรสู่เมืองธรรมเกษตร วิถีอำนาจเจริญ

 S 3407890

     นายวีระ  วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในพิธีมอบนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประกาศนโยบายสาธารณะวาระเมืองเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรสู่เมืองธรรมเกษตร วิถีอำนาจเจริญ ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายชิษณุชา  บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี นางสาวสุดา  ศรีโปฎก และคณะ ร่วมเป็นพยานและจัดนิทรรศการภายในงาน โดยมีผู้ร่วมงานประมาน  500 คน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2561