ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด

S 2891789

        เมื่อวันที่17 มกราคม 2561 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี โดยนายชิษณุชา  บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้นำบุคลากรของศูนย์ฯเข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดในครั้งนี้ด้วยนอกจากนั้นยังมีหน่วยงานราชการภายในจังหวัดมาร่วมงานในครั้งนี้รวม ประมาณ 150 หน่วยงาน จนถึงเวลา 09.30น.เป็นอันเสร็จพิธี