ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

S 2768925

     เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี  พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ ฯร่วมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์(ตึกใหม่)

S__2768900.jpg S__2768902.jpg S__2768910.jpg

S__2768914.jpg S__2768916.jpg S__2768921.jpg

S__2768922.jpg S__2768923.jpg S__2768924.jpg

S__2768925.jpg S__2768926.jpg S__2768927.jpg

S__2768928.jpg S__2768929.jpg