ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

S 2768925

     เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี  พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ ฯร่วมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์(ตึกใหม่)