ศูนย์วิจัยข้าวอุบลฯร่วมใจบริจาคโลหิต

IMG 9972

     เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม  2560  นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี มอบหมายให้นายธวัทชัย พรหมรักษา เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลฯ นำคณะข้าราชการและลูกจ้างร่วมบริจาคโลหิต ให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7 จังหวัดอุบลฯ เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งการบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ในรอบปี  มีผู้มาบริจาคทั้งสิ้น 30 ราย ได้โลหิตสำรองทั้งสิ้น 12000 ซีซี จนถึงเวลา 12 .00 น.