ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมจัดนิทรรศการที่ ศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า สปป.ลาว

235445

     เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมาย ให้นายอนุชาติ คชสถิตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายสงวน เทียงดีฤทธิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า แขวงสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติแห่งราชอาณาจักรไทย และวันพ่อแห่งชาติ ณ สถานกงสุลใหญ่ประจำแขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว  โดยในงานนี้มีท่านกงสุลใหญ่ประจำแขวงสะหวันนะเขต ผู้ว่าราชการจาก 4 จังหวัดแนวชายแดนริมแม่น้ำโขง ได้แก่ มุกดาหาร นครพนม อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี รวมทั้ง เจ้าแขวง 6 แขวง ในเขตแขวงภาคใต้ของ สปป.ลาว ได้แก่ สะหวันนะเขต คำม่วน สาละวัน เซกอง อัตตาปือ และจำปาสักฯ เข้าร่วมงาน.ในครั้งนี้ด้วย