ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ (วันที่ 6 ธ.ค. 2560)

106787

     เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 นางกฤษณา สุดทะสาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ ในงานประเพณีฮีดสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2560 โดยมีกลุ่มเกษตรกรที่มีการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ส่งข้าวหอมมะลิเข้าประกวดจำนวนทั้งหมด 4 ตัวอย่าง