ให้คำแนะนำการทำงานในระบบ egp ตามระเบียบพัสดุปี 2560

S 5054470

    เมื่อวันที่ 30 พย . ถึง 1ธค. 60 นายชิษณุชา  บุดดาบุญ  ผอ.ศวขอบ.มอบหมายให้นายบันชา  ลีลากุด  เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ให้คำแนะนำการทำงานในระบบ egp  ตามระเบียบพัสดุปี 2560 ให้กับนายกิตติพงษ์  เพ็งรัตน์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานีและคณะ