กิจกรรมงานประเพณีสู่ขวัญข้าว บุญคูณลาน ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนา และองค์กรชาวนา ปี 2560

S 7200825

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสืบสันต์ นามมนตรี นายถาวร พั่วพันธ์ และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีสู่ขวัญข้าว บุญคูณลาน ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนา และองค์กรชาวนา ปี 2560 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านดอนชี ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีคณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 ราย