นายวิศนุเวศ เศวตนันทน์ ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามผลการดำเนินงานฯ

S 5038102

     เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน2560 นายวิศนุเวศ  เศวตนันทน์ ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการระบบการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2560 ที่ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี โดยมี นายสำรวย เฉลยบุญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีและคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา จนถึงเวลา 12.00 น.

     หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรปลูกตามโครงการระบบการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการเกษตรอินทรีย์อ.เขื่องในและอ.เดชอุดม จ.อุบลฯจนถึงเวลา18.30น.จึงเดินทางกลับ  และในวันที่30 พฤศจิกายน 2560 ได้เดินทางไปตรวจการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุข้าวศีรสะเกษ จนถึงเวลา15.00 น.จึงได้เดินทางกลับ