ร่วมต้อนรับ "นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์" รองปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสการเดินทางมา ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"

277355

     เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีและ นายธวัทชัย พรหมรักษา หัวหน้าฝ่ายฯ ร่วมต้อนรับ "นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์" รองปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสการเดินทางมา ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี