ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกับนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัชอุบลราชธานี

IMG 20171128 100336

     เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 60 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี  ลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกับนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัชอุบลราชธานี ที่มาร่วมทำกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อสืบสานประเพณีไว้ต่อไป ในการร่มกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ บริเวณแปลงทดลองของศูนย์วิจัยข้าวฯ มีผู้มาร่วมกิจดรรมครั้งนี้ 70 คน