ข้าราชการพบผู้ร่วมงาน 24 พ.ย. 60

S 6676489

     เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการ มาทำหน้าที่พบผู้ร่วมงานในตอนเช้า หลังเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ข้าราชการได้พบปะและมีปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ จ้างเหมารายเดือนและลูกจ้างตามภารกิจ โดยให้เล่าเรื่องที่มีประโยชน์ หรือประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการ Unit School

     สำหรับในวันนี้ ผู้ที่ได้รับมอบหมายคือ นางสาวธนาภา สมใจ ได้ประชาสัมพันธ์ เตือนภัยการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ซึ่งการใช้โทรศัพท์ในกรณีรถติดหรือรถติดไฟแดงนั้น ก็ถือว่ามีความผิดในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการกดหมายเลขโทรออก รับสาย เล่นเกมส์ ดูหรือพิมพ์ข้อความ ดูภาพ และกิจกรรมอื่นๆ ที่โทรศัพท์สามารถทำได้ เพราะถือว่ายังอยู่ระหว่างการขับขี่ เครื่องยนต์ยังติดอยู่ ผู้ขับยังต้องควบคุมรถอยู่นอกจากการใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถนั้นจะผิดกฎหมายแล้วยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเช่นกัน จนถึงเวลา 08.30 น. ก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติงานตามปกติ