อบรมเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกร ครงการพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

23874340 1702446256474927 41558831 o

     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายสืบสันต์ นามมนตรี และนายถาวร พัวพันธ์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ให้เป็นวิทยากรจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกร ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญได้กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกราย เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 200 ราย สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์เรียนรู้ข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ

23847777_1702446333141586_1515542303_o.jpg 23848112_1702446219808264_659557938_o.jpg 23848180_1702446309808255_1885652346_o.jpg

23874340_1702446256474927_41558831_o.jpg 23897222_1702446306474922_1394083101_o.jpg 23897377_1702446323141587_1679313749_o.jpg