ข้าราชการพบผู้ร่วมงาน 23 พ.ย. 60

S 6529053

    เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการ มาทำหน้าที่พบผู้ร่วมงานในตอนเช้า หลังเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ข้าราชการได้พบปะและมีปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ จ้างเหมารายเดือนและลูกจ้างตามภารกิจ โดยให้เล่าเรื่องที่มีประโยชน์ หรือประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการ Unit School

    สำหรับในวันนี้ ผู้ที่ได้รับมอบหมายคือ นางสาววิรงค์รัตน์ พิมพ์แสน ได้ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพจากอาหาร โดยปรับสมดุลร่างกาย กินตาม "ธาตุเจ้าเรือน" ซึ่งถ้าหากธาตุทั้งสี่ในร่างกายมีความสมดุลก็จะไม่ค่อยเจ็บป่วย หากขาดสมดุลก็จะเจ็บป่วยด้วยโรค ดังนั้นควรรับประทานอาหารให้ตรงกับธาตุของตนเองคือ   

    1. ธาตุดิน เป็นธาตุประจำตัวของคนที่เกิดเดือนตุลาคม - ธันวาคมทลักษณะของคนธาตุดินนั้นจะมีร่างกายแข็งแรงและกล้ามเนื้อแข็งแรงคนธาตุดินควรรับประทานอาหารที่มีรสฝาด ซึ่งจะช่วยบำรุงกำลัง เช่น กล้วย ฝรั่ง สะตอ ผักโขม เป็นต้น

     2. ธาตุน้ำ เป็นธาตุประจำตัวของคนเกิดเดือนกรกฎาคม - กันยายน คนธาตุน้ำควรรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยว ช่วยแก้เสมหะ กระตุ้นน้ำลายช่วยให้เจริญอาหาร

     3. ธาตุลม เป็นธาตุประจำตัวของคนเกินเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน คนธาตุลมควรรับประทานอาหารรสเผ็ดร้อนจะช่วยโรคท้องอืดท้องเฟ้อ

     4. ธาตุไฟ เป็นธาตุประจำตัวของคนเกิดเดือนมกราคม - มีนาคม คนธาตุไฟควรรับประทานอาหารรสขม จะช่วยแก้โลหิดเป็นพิษ นอกจากนี้ยังต้องรับประทานอาหารเย็นและจืด เพราะช่วยแก้ร้อนใน แก้ไข้พิษ แก้เลือดกำเดา ดับพิษร้อน จนถึงเวลา 08.30 น. ก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติงานตามปกติ