ลงแขกเกี่ยวข้าว 15 พ.ย. 60

S 4587541

     เมื่อวันที่ 15พย 60 นายธวัทชัย  พรหมรักษา และคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี  นำนักเรียนบ้านดอนชี อเมือง จ อุบลฯร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวของโครงการเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนประจำปี 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึง 16.30 น.มีครูและนักเรียนร่วมงานในครั้งนี้รวม 60 ราย