ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

Filter
Display # 
Title Author Hits
50 ปี ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 19
ทำบุญถวายต้นเทียนพรรษา Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 20
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 29
นายอนุชาติ คชสถิตย์ ย้ายมาปฏิบัติราชการที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 16
บุคคลากรศูนย์ฯ ร่วมสัมมนาเทคนิค Pyrosequencing Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 2
คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์วิจัยข้าวดีเด่นฯ ตรวจประเมิน Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 19
บริจาคโลหิต_มิถุนายน Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 20
บริจาคโลหิต_กันยายน Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 18
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 24
น้ำท่วมศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ปี 2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 136
อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 81
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา รัชการที่ ๑๐ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 94
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกสถานที่ รร.อนุบาลอุบลราชธานี Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 81
การประชุมจัดทำ SWOT กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประชุมคณะกรรมการวิจัยกลุ่มศูนย์ฯ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 78
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 72
ประชุมปิดตรวจ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 72
เกษตรกรนาแปลงใหญ่จังหวัดหนองคายฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 62
ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 70
อมรมการทำ Shape File จาก Google Earth Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 98
นายธีระวงศ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัยกำธร) Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 448