ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

Filter
Display # 
Title Author Hits
อธิบดีกรมการข้าวเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีที่ประสบภัยน้ำท่วม Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 14
น้ำท่วมศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ปี 2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 17
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา รัชการที่ ๑๐ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 26
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกสถานที่ รร.อนุบาลอุบลราชธานี Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 16
การประชุมจัดทำ SWOT กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประชุมคณะกรรมการวิจัยกลุ่มศูนย์ฯ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 11
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 9
ประชุมปิดตรวจ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 13
เกษตรกรนาแปลงใหญ่จังหวัดหนองคายฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 8
ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 9
อมรมการทำ Shape File จาก Google Earth Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 31
นายธีระวงศ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัยกำธร) Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 38
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร )และที่ปรึกษาเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 17
ข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีเข้าร่วมการประชุม The 3rd International Symposium on Rice Science in Global Health ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 25
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีจัดงานลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๑ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 23
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวประจำปี ๒๕๖๑ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 16
ค่ายข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี ๒๕๖๑ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 30
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ หาแนวทางการดำเนินตามนโยบายตลาดนำการผลิตและกำหนดแนวทางการดำเนินงานตลาดนำการผลิตไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 30
รองอธิบดีกรมการข้าวร่วมสำรวจพื้นที่และคาดการณ์ผลผลิตข้าว ปีเพาะปลูก ๒๕๖๑/๖๒ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 24
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 29
เจ้าหน้าที่และบุคลากรศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี บริจาคโลหิต Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 22