ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

Filter
Display # 
Title Author Hits
ร่วมสัมมนา ”การเสริมสร้างสมรรถนะนักวิจัยข้าวรุ่นใหม่” Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 21
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการออกประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 3
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และทำความสะอาดศูนย์ฯ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 29
ร่วมบริจาคโลหิต Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 20
ต้อนรับคณะนักวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 31
เข้าแสดงความยินดีกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสย้ายเข้ามารับตำแหน่งใหม่ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 29
50 ปี ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 52
ทำบุญถวายต้นเทียนพรรษา Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 50
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 62
นายอนุชาติ คชสถิตย์ ย้ายมาปฏิบัติราชการที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 70
บุคคลากรศูนย์ฯ ร่วมสัมมนาเทคนิค Pyrosequencing Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 44
คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์วิจัยข้าวดีเด่นฯ ตรวจประเมิน Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 50
บริจาคโลหิต_มิถุนายน Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 54
บริจาคโลหิต_กันยายน Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 42
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 51
น้ำท่วมศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ปี 2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 202
อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 231
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา รัชการที่ ๑๐ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 121
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกสถานที่ รร.อนุบาลอุบลราชธานี Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 112
การประชุมจัดทำ SWOT กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประชุมคณะกรรมการวิจัยกลุ่มศูนย์ฯ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 112