เปิดเผยราคากลางชุดน้ำยาสำหรับเครื่องถอดรหัสพันธุกรรมยุคใหม่จำนวน1ชุดศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

เปิดเผยราคากลางชุดน้ำยาสำหรับเครื่องถอดรหัสพันธุกรรมยุคใหม่จำนวน1ชุดศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เอกสารแนบ แนบ2