ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เอกสารแนบ1เอกสารแนบ2 เอกสารแนบ3 เอกสารแนบ4 เอกสารแนบ5 

เอกสารแนบ6 เอกสารแนบ7 เอกสารแนบ8 เอกสารแนบ9 เอกสารแนบ10 เอกสารแนบ11เอกสารแนบ12 เอกสารแนบ13