รายงานงบทดลอง


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมกราคม 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-06-07 16:09:15    112     1 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนธันวาคม 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-06-07 16:08:27    95     1 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนพฤศจิกายน 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:20:48    99     3 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนตุลาคม 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:20:24    98     3 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกันยายน 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:20:05    83     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนสิงหาคม 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:19:26    86     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกรกฎาคม 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:19:11    88     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมิถุนายน 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:18:54    91     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนพฤษภาคม 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:17:29    81     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนเมษายน 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:16:52    82     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมีนาคม 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:16:01    83     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์ 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:14:39    93     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมกราคม 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:13:36    75     1 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนธันวาคม 2562

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:10:55    92     2 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนพฤศจิกายน 2562

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 09:50:10    78     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนตุลาคม 2562

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 09:45:23    80     0