ข่าวกิจกรรม


ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-25 08:41:24

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการออกประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการออกประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-11 16:31:50

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมบริจาค เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุและเครื่องมือการแพทย์

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และคณะบุคลากรฯ ร่วมบริจาคน้ำดื่มและเงินทำบุญ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-08 10:40:46

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมสัมมนา ”การเสริมสร้างสมรรถนะนักวิจัยข้าวรุ่นใหม่”

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะนักวิจัยข้าวรุ่นใหม่”

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-01 14:23:16

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และทำความสะอาดศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 07.09 น. ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-01 14:20:09

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-01 14:18:46

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-01 14:17:52

อ่านต่อ...

บุคคลากรศูนย์ฯ ร่วมสัมมนาเทคนิค Pyrosequencing

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 บริษัทไอซายเอนซ์เทคโนโลยี ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่อง PyroMark Q48 Autoprep (QiAGEN) ได้จัดสัมมนาเทคนิค Pyrosequencing ให้แก่บุคคลากรศูนย์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-01 14:14:36

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีต้อนรับนายอนุชาติ คชสถิตย์ ย้ายมาปฏิบัติราชการที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของศูนย์ฯ ได้ให้การต้อนรับ นายอนุชาติ คชสถิตย์ ที่ย้ายมาดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-01 14:13:13

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมกันจัดงานเลี้ยงส่งนายวิระศักดิ์ หอมสมบัติ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างศูนย์ฯ ร่วมกันจัดงานเลี้ยงส่งนายวิระศักดิ์ หอมสมบัติ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสกลนคร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-01 14:07:53

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-01 13:56:03

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-01 13:55:07

อ่านต่อ...