ข่าวกิจกรรม


ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีจัดประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีได้จัดประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อติดตามความก้าวหน้า

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-03-28 17:01:50

อ่านต่อ...

บุคลากรศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีออกหน่วยบริการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ลีลากุด เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดและออกหน่วยบริการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดมุกดาหาร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-03-28 16:58:14

อ่านต่อ...

ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟอุบลราชธานี” ครั้งที่ 3 ปี 2566

นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี มอบหมายให้นางอุไรวรรณ คชสถิตย์ และคณะ ร่วมกิจกรรมและแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป ชาใบข้าวหอมมะลิ ในงาน "สภากาแฟอุบลราชธานี" ครั้งที่ 3 ปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-03-25 07:05:31

อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และบุคลากรศูนย์ฯ ร่วมเปลี่ยนเครื่องทรง “พระพุทธปรมีสุขีมงคล”

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาธรรม ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้จัดพิธีเปลี่ยนเครื่องทรง “พระพุทธปรมีสุขีมงคล”

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-03-20 16:30:17

อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เป็นตัวแทนรับโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น”

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เป็นตัวแทนรับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ศูนย์วิจัยข้าวดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-03-20 16:28:41

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และบุคลากรของศูนย์ฯ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นศิริมงคล ให้กับ ดร.นันทิภา คำขจร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-03-20 16:15:53

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จัดโครงการ Journal club ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จัดโครงการ Journal club ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้แก่บุคลากรภายในศูนย์ฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-03-17 15:30:40

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีประชุมประจำเดือนและต้อนรับบุคลากรใหม่

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และบุคลากรศูนย์ฯ ร่วมประชุมประจำเดือน และให้การต้อนรับ นายเดชอุดม ปามุทา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-03-17 15:29:36

อ่านต่อ...

พิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์ “หน่วยปฏิบัติการตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุกรรม (DNA) ข้าวหอมมะลิไทย” ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว มอบหมายให้ นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นประธานพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์ “หน่วยปฏิบัติการตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุกรรม (DNA) ข้าวหอมมะลิไทย”

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-02-16 14:20:15

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “เกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้ร่วมในพิธีเปิด งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-02-16 14:17:43

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จัดงานรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ปฏิบัติได้จริง ภายใต้โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมจัดงานรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ปฏิบัติได้จริง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-02-16 14:14:32

อ่านต่อ...

ให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เพื่อติดตามแผนการดำเนินงานและให้คำแนะนำโครงการเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยและส่งเสริมด้านข้าว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 - 10.30 น. นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ วงศ์บุญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-02-10 08:32:28

อ่านต่อ...