ข่าวกิจกรรม


ออกตรวจติดตามสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุม

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สารวัตรข้าวของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ออกตรวจติดตาม ควบคุม กำกับ สถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดมุกดาหาร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-05-31 15:56:35

อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่บุคลากรของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากร ให้การต้อนรับ นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว นางพยอม โคเบลลี่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอารักขาข้าว นายจิรพงศ์ ใจรินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และคณะ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-05-21 11:01:50

อ่านต่อ...

จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อชี้แจงโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ลีลากุด เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และคณะ จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อชี้แจงโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model โดยโครงการ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-04-28 09:22:41

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานีฯ ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนเมษายน 2566

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอ ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-04-28 09:20:48

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จัดโครงการ Journal Club ครั้งที่ 2/2566 ในหัวข้อ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน”

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. นายธวัทชัย พรหมรักษา รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน”

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-04-25 10:21:32

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีทำบุญเนื่องในประเพณีสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี2566

วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10.09 น. นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากร ได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล รวมทั้งสรงน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลตามประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-04-14 10:53:47

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมติดตามงานโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวฯ และจัดกิจกรรมการประเมินความชอบฯ

นางอุไรวรรณ คชสถิตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะ ให้การต้อนรับคณะติดตามงานโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้เดินทางมาติดตามงาน ในฤดูนาปรัง 2566 ทั้งในสถานีและแปลงนาราษฏร์ และร่วมจัดกิจกรรมการประเมินความชอบต่อคุณภาพเมล็ดทางกายภาพและการหุงต้มรับประทานของข้าวสายพันธุ์ดีโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-04-10 15:03:14

อ่านต่อ...

จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) จังหวัดมุกดาหาร

นายสมศักดิ์ ลีลากุด เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และคณะ จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) จังหวัดมุกดาหาร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-04-06 06:25:36

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2566 จังหวัดมุกดาหาร

นายธวัทชัย พรหมรักษา เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส และคณะ ร่วมประชุมคณะกรรมขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2566 จังหวัดมุกดาหาร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-04-06 06:22:33

อ่านต่อ...

บุคลากรของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมและต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และร่วมจัดกิจกรรมบริการกสิกรรมสัญจร ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 21-22 มีนาคม 2566 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-03-29 13:27:18

อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ End-of-Project ณ หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ End-of-Project ภายใต้โครงการ “Development of Rice Pest and Natural Disaster Monitoring, Forecasting and Warning Center for Sustainable Rice Production under Climate Change in the Mekong-Lancang Subregion” ณ หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-03-29 13:20:22

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีจัดเวทีชุมชนเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 20-23 มีนาคม ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จัดเวทีชุมชน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-03-29 13:14:55

อ่านต่อ...