ข่าวกิจกรรม


ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี นำโดยนายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-01 13:53:27

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าอุบลราชธานีจัดงานครบรอบ 50 ปี ภายใต้ชื่องาน

ศูนย์วิจัยข้าอุบลราชธานีได้มีการจัดงานครบรอบ 50 ปี ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีภายใต้ชื่องาน "กึ่งศตวรรษศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อชาวนาไทย"

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-01 13:45:52

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ทำบุญถวายต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-01 13:42:49

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์อิสานล่าง

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์อิสานล่าง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-01 13:40:18

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-01 13:33:42

อ่านต่อ...
10