การบริการ


บริการและช่วยเหลือสังคม

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีนอกจากจะดำเนินงานตามบทบาทภารกิจที่ได้รับแล้ว ยังให้บริการด้านต่างๆ และการช่วยเหลือสังคมฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-02 10:44:19

อ่านต่อ...

ฝึกอบรมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว

เป็นแหล่งให้ความรู้และจัดฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวฯ ได้แก่ ชาเขียวใบข้าวหอมมะลิ เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกสำเร็จรูป สบู่น้ำมันรำข้าว โลชั่นน้ำมันรำข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-02 10:17:47

อ่านต่อ...

เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ยุวเกษตรกรและนักเรียน

เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ยุวเกษตรกรและนักเรียน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-02 09:16:55

อ่านต่อ...

เป็นแหล่งความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ ให้กับนักเรียน

เป็นแหล่งความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ ให้กับนักเรียน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-02 09:01:55

อ่านต่อ...

บริการช่วยเหลือชาวนา “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่”

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-02 08:52:58

อ่านต่อ...

งานบริการเพื่อรองรับเกษตรกรและรองรับงานวิจัย

การบริการตรวจวิเคราะห์และให้คำปรึกษาเกษตรกรที่มีปัญหาในเรื่องดิน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-02 08:50:27

อ่านต่อ...

งานบริการ “วิเคราะห์คุณภาพและความหอมของข้าว”

บริการวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพ ทางเคมี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-02 08:25:23

อ่านต่อ...
1