Black Ribbon
  1. ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ
  2. ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
  3. ่่ข่าวรับสมัคร
  4. รายงานงบทดลอง

 รวมสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร   อ่านต่อ      

อ่านต่อ

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1. เครื่อง Real Time Polymerase Chain Reaction (PCR) จำนวน 1 เครื่อง2. ตู้อบลมร้อนแบบมีพัดลม จำนวน 1 ตู้

รายละเอียด

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) คือ ชุดเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว 

รายละเอียด
next
prev