activity3

ร่วมการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ

อ่านต่อ

ให้บริการคลินิกหมอข้าวเคลื่อนที่

อ่านต่อ

ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ จ.อำนาจเจริญ

อ่านต่อ

โรงเรียนอาเวมารีอามาทัศนศึกษาดูงาน  

อ่านต่อ

                 ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา ตามโครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ  

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมจัดกิจกรรมน้อมดวงใจบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน    

อ่านต่อ

pragard

activity2