เอกสารประชุมวิชาการชุด 3

2554    เอกสารประกอบการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2553 วันที่ 26 - 28  เมษายน 2554 ณ โรงแรมอาราญาน่าภูพิมารรีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา