Black Ribbon
  1. ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ
  2. ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
  3. ่่ข่าวรับสมัคร

            เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวได้เดินทาง...

อ่านต่อ

รวมภาพบรรยากาศงานสงกรานต์ ประจำปี 2560 ของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี (เนื่องจากภาพมีเยอะมาก จึงให้โหลดภาพทั้งหมดได้ที่...

อ่านต่อ

          เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่  7 อุบล...

อ่านต่อ

           เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 นายอนุชาติ คชสถิตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ห...

อ่านต่อ

            เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 นายธวัทชัย พรหมรักษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุ...

อ่านต่อ

       เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ...

อ่านต่อ

          เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายธวัทชัย พรหมรักษา เจ้าพนักงานธุรการอ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายพิสิฐ พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร...

อ่านต่อ

            เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 บุคลากรของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมบริจาคโลห...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชา...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Error: No articles to display

next
prev