Black Ribbon

Down 2

  1. ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ
  2. ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
  3. ่่ข่าวรับสมัคร

     เมื่อวันที่ 18 กค. 2560  นายธวัทชัย  พรหมรักษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่  17  ก.ค.  60  นาย สุวรรณ  บูราพรนุสรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเ...

อ่านต่อ

     ผอ.ศวข.อบ. ร่วมทอดผ้าป่า  เมื่อวันที่ 15 ก.ค.  2560  นายชิษณุชา  บุดดาบุญ ผู้อ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2560 นายชิษณุชา  บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ประชุมร่วม...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 60 นักเรียนชั้น อนุบาล 2 รร.อนุบาลอุบลฯ ทำกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่สอ...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 60 นักเรียนชั้น อนุบาล 2 รร.อนุบาลอุบลฯ ทำกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เป็นวันแ...

อ่านต่อ

           เมื่อวันที่ 12 กค. 60 นายธวัทชัย  พรหมรักษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 6 กค. 60  นายธวัชชัย  พรหมรักษา  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  ร...

อ่านต่อ

        เมื่อวันที่ 3 กค. 60 นายธวัทชัย พรหมรักษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการศ...

อ่านต่อ

            เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายธวัทชัย. พรหมรักษา. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ...

อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศ บางส่วน งานเลี้ยงส่ง ผอ.พิสิฐ พรหมนาท ...

อ่านต่อ

     วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายสืบสันต์ นามมนตรี นายถาวร พั่วพันธ์ และคณะ ร่วมจัดทำแปลงสาธิตการทำนา แป...

อ่านต่อ

       วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายสืบสันต์ นามมนตรี นายถาวร พั่วพันธ์ และคณะ ร่วมจัดทำแปลงสาธิตการ...

อ่านต่อ

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน  2560 นายธวัทชัย  พรหมรักษา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธ...

อ่านต่อ

         ศูนย์วิจัยข้าวจัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่  เมื่อวันที่...

อ่านต่อ

    เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.59 น. นายสุรพล จัตุพร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ได้ให้เกียรติ...

อ่านต่อ

    เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานใ...

อ่านต่อ

          เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นางกฤษณาสุดทะสาร นวก.ชำนาญการพิเศษ และนางอุไรวรรณคชสถิต...

อ่านต่อ

      วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายถาวร พั่วพันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายก...

อ่านต่อ

       เมื่อวันที่22 พ.ค 2560 นาย สุรพล  จัตุพร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว  กรมการข...

อ่านต่อ

            เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวได้เดินทาง...

อ่านต่อ

รวมภาพบรรยากาศงานสงกรานต์ ประจำปี 2560 ของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ...

อ่านต่อ

          เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่  7 อุบล...

อ่านต่อ

           เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 นายอนุชาติ คชสถิตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ห...

อ่านต่อ

            เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 นายธวัทชัย พรหมรักษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุ...

อ่านต่อ

       เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ...

อ่านต่อ

          เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายธวัทชัย พรหมรักษา เจ้าพนักงานธุรการอ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายพิสิฐ พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร...

อ่านต่อ

            เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 บุคลากรของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมบริจาคโลห...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชา...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด
next
prev