1. ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ
  2. ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
  3. ่่ข่าวรับสมัคร
Prev Next

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา10.00 น.นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายธวัทชัย พรหมรักษา พร้อมคณะร่วมบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการในพื้นที่โรงเรียนเพียงหลวง 9 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  โดยมีส่วนราชการใน...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายณรงค์ อ่อนสอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 และได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานทางราชการต่างๆที่ได้มาร่วมจ...

อ่านต่อ

       เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 15.30 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว และนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบปะบุคลากรของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี โดย นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศู...

อ่านต่อ

        เมื่อวันที่17 มกราคม 2561 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี โดยนายชิษณุช...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.00 ถึง 16.00น. นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายธวัทชัย พรหมรักษา เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่องศูนย์วิจัยข้าวกับการพัฒนาชุมชน ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และส...

อ่านต่อ

บรรยากาศ การแข่งขันกีฬาสี และ งานปีใหม่ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี  พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ ฯร่วมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์(ตึกใหม่) ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม  2560  นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี มอบหมายให้นายธวัทชัย พรหมรักษา เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลฯ นำคณะข้าราชการและลูกจ้างร่วมบริจาคโลหิต ให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7 จังหวัดอ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมาย ให้นายอนุชาติ คชสถิตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายสงวน เทียงดีฤทธิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า แขวงสะหวั...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. นางกฤษณา สุดทะสาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดอำนาจเจริญ ในงานประเพณีฮีดสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหว...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 นางกฤษณา สุดทะสาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ ในงานประเพณีฮีดสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2560 โดยมีกลุ่มเกษตรกรที่มีการรับรองมาตรฐานข้าว...

อ่านต่อ

    เมื่อวันที่ 30 พย . ถึง 1ธค. 60 นายชิษณุชา  บุดดาบุญ  ผอ.ศวขอบ.มอบหมายให้นายบันชา  ลีลากุด  เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ให้คำแนะนำการทำงานในระบบ egp  ตามระเบียบพัสดุปี 2560 ให้กับนายกิตติพงษ์  เพ็งรัตน์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้...

อ่านต่อ

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสืบสันต์ นามมนตรี นายถาวร พั่วพันธ์ และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีสู่ขวัญข้าว บุญคูณลาน ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนา และองค์กรชาวนา ปี 2560 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน2560 นายวิศนุเวศ  เศวตนันทน์ ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการระบบการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2560 ที่ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี โดยมี นายสำรวย เฉลยบุญ รักษาราช...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการ มาทำหน้าที่พบผู้ร่วมงานในตอนเช้า หลังเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ข้าราชการได้พบปะและมีปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ จ้างเหมารายเดือนและลูกจ้างตามภ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการ มาทำหน้าที่พบผู้ร่วมงานในตอนเช้า หลังเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ข้าราชการได้พบปะและมีปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ จ้างเหมารายเดือนและลูกจ้างตามภ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการ มาทำหน้าที่พบผู้ร่วมงานในตอนเช้า หลังเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ข้าราชการได้พบปะและมีปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ จ้างเหมารายเดือนและลูกจ้างตามภ...

อ่านต่อ

     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายสืบสันต์ นามมนตรี และนายถาวร พัวพันธ์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ให้เป็นวิทยากรจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกร ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญได้กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มประสิท...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีและ นายธวัทชัย พรหมรักษา หัวหน้าฝ่ายฯ ร่วมต้อนรับ "นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์" รองปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสการเดินทางมา ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 60 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี  ลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกับนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัชอุบลราชธานี ที่มาร่วมทำกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อสืบสานประเพณีไว้ต่อไป ในการร่มกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ บริเวณแปลงทดลองข...

อ่านต่อ

ข้าราชการพบผู้ร่วมงาน 27 พ.ย. 60

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการ มาทำหน้าที่พบผู้ร่วมงานในตอนเช้า หลังเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ข้าราชการได้พบปะและมีปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ จ้างเหมารายเดือนและลูกจ้างตามภ...

อ่านต่อ

     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายสืบสันต์ นามมนตรี และนายถาวร พัวพันธ์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ให้เป็นวิทยากรจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกร ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญได้กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มประสิท...

อ่านต่อ

    เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการ มาทำหน้าที่พบผู้ร่วมงานในตอนเช้า หลังเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ข้าราชการได้พบปะและมีปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ จ้างเหมารายเดือนและลูกจ้างตามภารกิจ ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการ มาทำหน้าที่พบผู้ร่วมงานในตอนเช้า หลังเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ข้าราชการได้พบปะและมีปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ จ้างเหมารายเดือนและลูกจ้างตามภ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการ มาทำหน้าที่พบผู้ร่วมงานในตอนเช้า หลังเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ข้าราชการได้พบปะและมีปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ จ้างเหมารายเดือนและลูกจ้างตามภ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 20 พย.60 นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มาเป็นประธานชี้แจง แนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ  ที่ห้องประชุมสุขี  ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสวค์เพื่อ ส่งเสริมให้เกษตรกรม...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการ มาทำหน้าที่พบผู้ร่วมงานในตอนเช้า หลังเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ข้าราชการได้พบปะและมีปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ จ้างเหมารายเดือนและลูกจ้างตามภ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการ มาทำหน้าที่พบผู้ร่วมงานในตอนเช้า หลังเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ข้าราชการได้พบปะและมีปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ จ้างเหมารายเดือนและลูกจ้างตามภ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 15พย 60 นายธวัทชัย  พรหมรักษา และคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี  นำนักเรียนบ้านดอนชี อเมือง จ อุบลฯร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวของโครงการเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนประจำปี 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึง 1...

อ่านต่อ

     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายสืบสันต์ นามมนตรี นายถาวร พั่วพันธ์ นายอลงกรณ์ ชาญจิตร และนายพิสิฐ ศรีวะวงค์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวคุณภาพของกรมการข้าว ภายใต้โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน โดยมีเป้าหม...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 15พย60นายจิรพงศ์  ใจรินทร์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้นายธวัทชัย พรหมรักษา นำคณะครูนักเรียน จากโรงเรียนบ้านดงสว่าง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี จำนวน 4ราย ที่มาขอความอนุเคราะห์ ศึกษาดูงาน ณ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์&nb...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการ มาทำหน้าที่พบผู้ร่วมงานในตอนเช้า หลังเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ข้าราชการได้พบปะและมีปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ จ้างเหมารายเดือนและลูกจ้างตามภ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการ มาทำหน้าที่พบผู้ร่วมงานในตอนเช้า หลังเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ข้าราชการได้พบปะและมีปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ จ้างเหมารายเดือน และลูกจ้าง ตา...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 น. นายจิรพงศ์ ใจรินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้ให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษาแผนงานวิจัยการจัดการเพื่อรักษาคุณภาพและความหอมของข้าวหอมมะลิในห่วงโซ่การผลิต ในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำแก่นักวิจัยโครงการต่างๆ ภา...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่14พย2560นายชิษณุชา บุดดาบุญผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายธวัทชัย  พรหมรักษา และคณะ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2560 จังหว...

อ่านต่อ

     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายสืบสันต์ นามมนตรี นายถาวร พั่วพันธ์ นายอลงกรณ์ ชาญจิตร และนายพิสิฐ ศรีวะวงค์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวคุณภาพของกรมการข้าว ภายใต้โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน โดยมีเป้าหม...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่13 พ.ย. 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการ มาทำหน้าที่พบผู้ร่วมงานในตอนเช้า หลังเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ข้าราชการได้พบปะและมีปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ จ้างเหมารายเดือนและลูกจ้างตามภา...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 10 พย 60 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายธวัทชัย พรหมรักษาและคณะเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน(GAP) ประจำปีงบประมาณ2561 ที่ผ่านการอบรมการตรว...

อ่านต่อ

     วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายสืบสันต์ นามมนตรี และคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ให้ดำเนินการ จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องแมลงศัตรูข้าวแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนชี ภายใต้โครงสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี 2560 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวใ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะบุคลากรของศูนย์ฯได้เปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธปารมีสุขีมงคลจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว ซึ่งศูนย์ฯได้ดำเนินการเป็นประเพณีสืบทอดกันมานานแล้ว   {gallery}News55{/gallery}...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน2560 นายชิษณุชา  บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะบุคลากรของศูนย์ฯได้ร่วมกันจัดงานลอยกระทงประจำปี 2560 ณ บริเวณสระบัวคำ ศูนย์ฯเพื่อเป็นสืบทอดและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้ต่อไป และในโอกาสนี้...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 14:00 น. นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้นำคณะนักวิจัยจากสำนักวิจัยข้าว ภายใต้สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตร มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 6 คน พร้อมด้วยนางสาวปทุมวดี อิ่มทั่ว ที่ปรึกษาด้านเกษตร สถาน...

อ่านต่อ

รวมภาพบรรยากาศงานเกษียณ ปี 2560

อ่านต่อ

          เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบนโยบายให้บุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมกันจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY เนื่องในวันสิ้นสุดงบประมาณ ปี 2560  โดยการทำความสะอาดบริเวณที่ทำงานของแต่ละกลุ่มงาน  ในโอกาสนี้นี้ศูน...

อ่านต่อ

          เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯได้ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติไทย เนื่องในวันที่ 28 กันยายน 60 เป็นวันแรกที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันสำคัญของประเทศไทยนั่นคือ วันพระราชทานธงชาติ...

อ่านต่อ

      เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09:00 น. นางสาวงามชื่น คงเสรี ที่ปรึกษากรมการข้าว นายวราพงษ์ ชมาฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และ นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ได้เดินทางมาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม ...

อ่านต่อ

      เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 นายสืบสันต์ นามมนตรี นางสาวจันทนี บุญไชย และนางสาวชิดชนก ศรีสรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) ภายใต้โครงการส่งเสริมการ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 นายธนิตย์  เอนกวิทย์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้เป็นประธานเปิดการสัมนาตามโครงการอบรมสัมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติและให้ความรู้เกษตรอินทรีย์แก่บุคลากรของกระทรวงเกษตร รุ่นที่4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างว...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 นางกฤษณา สุดทะสาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางอุไรวรรณ คชสถิตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579...

อ่านต่อ

     เมื่อ วันที่ 21 - 25  สิงหาคม นายชิษณุชา บุดดาบุญ  ได้มอบหมายให้ นายประทาย เคนเหลื่อม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาย GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายในโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ให...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2560  นายธวัทชัย  พรหมรักษา  และคณะได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการทำนาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนเมือง  บ้านกุดซวย อำเภอหัวหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  ตามโครงการเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน  โดยให้ควา...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล  รองอธิบดีกรมการข้าว  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร  "การวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคน"  ณ โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  ผู้เข้ารับการอบรมป...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2560  ดร.พัณณ์ชิตาร์ เวชสาร  ตำแหน่ง  นักวิชาการปฏิบัติการ ได้กล่าวต้อนรับ และบรรยาย บทบาทภารกิจของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี  พร้อมทั้งนำคณะศึกษาดูงาน ณ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ให้กับคณะทำงานโครงการริเริ่ม...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 11 สค.  60  เวลา 09.00 น. ถึง  11.30 น.  บุคลากรของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี  ร่วมกัน ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิหาคม 2560 ให้กับภาคบริการโลหิตที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สภากาชาติไทย  ในปีหน...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสืบสันต์ นามนตรี ทีมที่ 2 นายถาวร พั่วพันธ์ ทีมที่ 1 และคณะ ร่วมจัดอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรการประเมินเบื้องต้น ตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ เกษตรกรข้าร่วม...

อ่านต่อ

     ผอ.ชิษณุชา บุดดาบุญ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี  พร้อมทีมงานได้ร่วมกันดำเนินการทำคันกันน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมแปลงนาของศูนย์ฯ  และติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากแปลงนาเพื่อลดปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นจากพายุฝนตกหนัก ซึ่งจากการคาดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวุดอุบ...

อ่านต่อ

     เมื่อ วันที 4 ส.ค. 60 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้เป็นประธานเปิดการประชุมประธานศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อชี้แจ้งรายละเอียดการขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชนและการดำเนินการขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2560 และมีการเลือกประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ณ ศูนย์...

อ่านต่อ

     ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 60 ถึงวันที่ 4 ส.ค. 60 นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ทำกิจกรรมการเรียนรู้ ดูงาน ที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม Part1  Part2  Part3 วิธีดาวน์โหลดภาพ {gallery}News34{/gallery}...

อ่านต่อ

     เมื่อ วันที่  3  ส.ค.  60  นางสาวชุติมา บุณยประภัศร  รมต  ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้เป็นประธานการประชุมสัมนาการเชื่อมโยงตลาดอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ณ รร บ้านสวนคุณตากอล์ฟรีสอร์ท  จ อุบลราชธานี  เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนิ...

อ่านต่อ

     วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายถาวร พั่วพันธ์ และคณะ นัดประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 ชี้แจงเรื่องการจัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ เขตอำเภอหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ {gallery}News32{/gallery}...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 18 กค. 2560  นายธวัทชัย  พรหมรักษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  ได้กล่าวต้อนรับ คณะนักเรียนและครู จากโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ ๕ ได้มาศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตข้าว โดยมีนักวิชาการของศูนย์ฯเป็นวิทยากรบรรยายกระบวนการผลิตตามระยะการเจร...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่  17  ก.ค.  60  นาย สุวรรณ  บูราพรนุสรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่13 ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประ...

อ่านต่อ

     ผอ.ศวข.อบ. ร่วมทอดผ้าป่า  เมื่อวันที่ 15 ก.ค.  2560  นายชิษณุชา  บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี  ร่วมด้วยข้าราชการและผู้ร่วมงาน ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ณ วัดบ้านยางน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงเรียน ปริยัติธรรม {galler...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2560 นายชิษณุชา  บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ประชุมร่วมกับนักวิชาการ เพื่อพบปะปรึกษาหารือแนวทางการวิจัยของศูนย์  พร้อมนี้ได้แนะนำ การทำงานเพื่อพัฒนา งานวิจัยไปสู่เกษตรกรต่อไป {gallery}News28{/gallery}...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 60 นักเรียนชั้น อนุบาล 2 รร.อนุบาลอุบลฯ ทำกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่สอง ...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 60 นักเรียนชั้น อนุบาล 2 รร.อนุบาลอุบลฯ ทำกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เป็นวันแรก ...

อ่านต่อ

           เมื่อวันที่ 12 กค. 60 นายธวัทชัย  พรหมรักษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ นักเรียน ระดับชั้น ป6.จากโรงเรียนอาร์เวย์มารีอาร์  ที่มาศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตข้าว ที่ศูนย์วิจัยข้าวฯ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 6 กค. 60  นายธวัชชัย  พรหมรักษา  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วย ข้าราชการพนักงาน ร่วมกันถวายเทียนพรรษาประจำปี 2560 ให้กับวัดทุ่งศรีวิไล  ต. หัวดอน  อ.เขื่องใน  จ.อ...

อ่านต่อ

        เมื่อวันที่ 3 กค. 60 นายธวัทชัย พรหมรักษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลรสชธานีพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ผอ.ชิษณุชา บุดดาบุญ ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครและคณะ ได้เดินทางมาเป็น ผอ.ศูนย์วิจิยข้าวอุบลฯ ตั้งแต่วันทึ่&nb...

อ่านต่อ

            เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายธวัทชัย. พรหมรักษา. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส. รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี. พร้อมด้วยคณะ ครูและนักเรียน บ้านดอนชี ต.หนองขอน. อ.เมือง จ.อุบลราชธานี. ร่วมกันทำนาแปลงเรียนรู้ตามโครงการเรียน...

อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศ บางส่วน งานเลี้ยงส่ง ผอ.พิสิฐ พรหมนาท

อ่านต่อ

     วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายสืบสันต์ นามมนตรี นายถาวร พั่วพันธ์ และคณะ ร่วมจัดทำแปลงสาธิตการทำนา แปลงนาของหนู ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนา และองค์ชาวนา ปี 2560 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน เจ้าหน้าที่ คณะครู และนักเรียนจำนวน 80 ราย ณ โรงเรียนบ้านโนนเมือง ต...

อ่านต่อ

       วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายสืบสันต์ นามมนตรี นายถาวร พั่วพันธ์ และคณะ ร่วมจัดทำแปลงสาธิตการทำนา แปลงนาของหนู ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนา และองค์ชาวนา ปี 2560 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน เจ้าหน้าที่ คณะครู และนักเรียนจำนวน 50 ราย {gallery}News19{/...

อ่านต่อ

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน  2560 นายธวัทชัย  พรหมรักษา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างร่วมกันทำดอกไม้จันทน์เพื่อร่วมในงานพระราชทานเพลิงศพและเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณา...

อ่านต่อ

         ศูนย์วิจัยข้าวจัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่  เมื่อวันที่13มิถุนายน นาย.  ตำแหน่งเกษตรอำเภอเสนาคนิคม ได้เปํนประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ณศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินกุง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โดยมีนายธวัทชัย พร...

อ่านต่อ

    เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.59 น. นายสุรพล จัตุพร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีบูชาพระแม่โพสพเนื่องในงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2560” ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน ...

อ่านต่อ

    เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2560” ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา นำชาวนาสู่ยุค 4.0” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี อำเภอเมื...

อ่านต่อ

          เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นางกฤษณาสุดทะสาร นวก.ชำนาญการพิเศษ และนางอุไรวรรณคชสถิตย์ นวก.ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อถ่ายทอดการนำเข้าข้อมูลผ่านระบบศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยการเกษตรของประเทศ ณ ห้องประชุมข้าวหอม ชั้น 4 อาคารกรมการข้าว จัดโดย วช. สวก. ร่วมกับ...

อ่านต่อ

      วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายถาวร พั่วพันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดอำนาจเจริญ {gallery}News14{/gallery}...

อ่านต่อ

       เมื่อวันที่22 พ.ค 2560 นาย สุรพล  จัตุพร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว  กรมการข้าว ได้มาเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การคัดเลือกพันธุ์ข้าวโดยโมเลกุลเครื่องหมาย  ณ ห้องประชุมสุขีศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 ถึง 30  พ.ค 2560  ...

อ่านต่อ

            เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ประกอบด้วยการนำเสนอผลงานวิ...

อ่านต่อ

รวมภาพบรรยากาศงานสงกรานต์ ประจำปี 2560 ของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ...

อ่านต่อ

          เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่  7 อุบลฯร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวอุบลฯพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ ทำความดีบริจาคโลหิตน้อมจิตรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห...

อ่านต่อ

           เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 นายอนุชาติ คชสถิตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าโครงการคัดเลือกและทดสอบผลผลิตข้าวทนแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดประชุมโครงการฯ ร่วมกับคณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ร่วมดำเนินโครงการฯ จำนวน 10 คน...

อ่านต่อ

            เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 นายธวัทชัย พรหมรักษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน จาก ม.ลาดกระบังฯและม.สารคราม โดยนักศึกษานำเสนอผลการฝึกงานที่ศูนย์วิจัยในกลุ่มงาน อารักขาพืชและกลุ่มงานไบโอเทค  {gallery}News9{/gallery}...

อ่านต่อ

       เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ อาคารโรงซ่อมแขวงทางหลวงชนบท ต.ไก่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ซึ่งมีหน่วยงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดงานด้ว...

อ่านต่อ

          เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายธวัทชัย พรหมรักษา เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอาเว มารีอา สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานของศูนย์ว...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายพิสิฐ พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพและเกษตรกรรมอุบลราชธานี และชาวบ้านท่าวารี ต.หัวดอน อ.เขื่องใน ได้ร่วมกันปล่อยปลาจำนวน 20,000 ตัว ตามโครงการปล่...

อ่านต่อ

            เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 บุคลากรของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมบริจาคโลหิตให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมีข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการร่วมบริจาคในครั้งนี้ {gallery}News1{/gal...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย และข้าว ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 25-08-60

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 

     1. เฟอร์นิเจอร์ห้องอาคารปฏิบัติการใหม่ จำนวน 2 ชุด 

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด
ข่าวรับสมัครทั้งหมด
next
prev